Veiligheidsresultaten van ArcelorMittal Gent

De veiligheidsinspanningen van ArcelorMittal Gent werpen hun vruchten af.

Met een frequentiecijfer van 1,17 scoorde ArcelorMittal Gent in 2013 op veiligheidsvlak ruim 15 keer beter dan het Belgische industrieel gemiddelde. Het frequentiecijfer F is het aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.

Frequentiecijfer Veiligheid ArcelorMittal Gent

De werkelijke ernstgraad van de ongevallen ligt in ArcelorMittal Gent ongeveer 5 keer lager dan het Belgische industrieel gemiddelde. De werkelijke ernstgraad Ew is het aantal werkelijk verloren kalenderdagen ten gevolge van arbeidsongevallen per duizend gewerkte uren.

Werkelijke ernstgraad Veiligheid ArcelorMittal Gent