ADR-Transporten - ArcelorMittal Gent

Minimize

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”.

Valt je vracht onder de ADR-regeling, dan moet je je aan- en afmelden bij de bewaking (post 1). Wanneer het transport niet conform de ADR-regels blijkt te zijn, wordt de toegang tot het bedrijf ontzegd.

Voor alle transporten geldt dat je bovendien moet beschikken over een bestelnummer, een contactpersoon en de aanduiding van de afleveringsplaats.