Limosa-melding

Minimize

Voor buitenlandse aannemers en zelfstandigen geldt de meldingsplicht van de tewerkstelling van hun werknemers voordat ze hun arbeid aanvangen in België. Dat kan via de internettoepassing www.limosa.be van de Belgische Overheid. De werknemers moeten het meldingsbewijs L-1 kunnen voorleggen aan de bewaking (post 1) van ArcelorMittal Gent. Als plaats van tewerkstelling vermeld je: ArcelorMittal Gent, J.F.Kennedylaan 51 te 9042 – GENT. 

Aannemers en zelfstandigen die in meerdere landen of op meerdere locaties in België werken, kunnen een vereenvoudigde Limosa-melding doen. In dat geval wordt geen plaats van tewerkstelling opgegeven en is de geldigheidsperiode van de melding maximaal 12 maanden. Een vereenvoudigde Limosa-melding is niet mogelijk voor activiteiten in de bouwsector.
In een aantal gevallen zijn werknemers vrijgesteld van de Limosa-meldingsplicht. De voornaamste vrijstellingen voor onze vestiging betreffen:
  • De initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed. Het moet gaan om gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de onderneming die het goed levert en de werken mogen ook niet langer dan 8 dagen duren. De vrijstelling geldt ook niet voor activiteiten uit de bouwsector.
  • Dringende herstellings- en onderhoudswerken. Gespecialiseerde technici van buitenlandse ondernemingen zijn vrijgesteld als ze naar België komen om dringende onderhoudswerken of dringende reparatiewerken uit te voeren aan machines of apparatuur die ze zelf geleverd hebben. Die technici mogen niet langer dan 5 dagen per maand in België verblijven.
  • Internationaal vervoer (behalve cabotage), wetenschappelijke congressen, vergaderingen in beperkte kring, wetenschappers, overheidspersoneel, diplomaten, …
De Belgische opdrachtgever of klant (dus ArcelorMittal Gent) heeft de wettelijke verplichting de Limosa-melding L-1 te controleren. Werknemers zonder geldige Limosa-melding L-1 worden niet toegelaten tot de site (tenzij ze vallen onder één van de vrijstellingen).