A1-formulier

Minimize
In principe moet een werknemer sociaal verzekerd worden in het land waar hij zijn werkzaamheden daadwerkelijk uitvoert. Bij detachering kan men echter beroep doen op EG-verordening 883/04 (en uitvoeringsverordening 987/09) die een tijdelijke afwijking van het werklandprincipe mogelijk maakt. Een eerste toestemming kan voor maximaal 24 maanden verleend worden door uitreiking van een A1-formulier door het bevoegd orgaan van de lidstaat waar de werknemer oorspronkelijk sociaal verzekerd is.
 
De gedetacheerde werknemer moet het A1-formulier altijd bij zich hebben, omdat het kan worden opgevraagd bij een eventuele controle van een sociale inspectiedienst.
 
Als Belgische opdrachtgever is ArcelorMittal Gent wettelijk verplicht om het A1-formulier te controleren, als de werknemer valt onder de vrijstellingen van de Limosa meldingsplicht L-1. Als de werknemer een Limosa-melding kan voorleggen, is de Belgische opdrachtgever vrijgesteld van de controleplicht van het A1-formulier.