Aanmelden en toegang

Minimize

BewakingToegangsvoorwaarden

Om als contractant toegang te krijgen tot ons bedrijf, moet zowel de betrokken firma als de betrokken werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen.

De firma

 • moet ons de nodige contactgegevens (incl. bankinstelling) verschaffen
 • moet beschikken over een VCA-certificaat of een gelijkwaardig attest

 De werknemer

 • moet zijn identiteitskaart bij zich hebben als hij voor een Belgische werkgever werkt,
 • moet een Limosa-melding kunnen voorleggen als hij voor een niet-Belgische werkgever werkt,
 • moet een A1-formulier kunnen voorleggen als hij voor een niet-Belgische werkgever binnen de EG werkt.
 • moet in een aantal specifieke gevallen over een arbeidskaart beschikken.

 

Nieuwe contractant aanmelden?

De hoofdaannemer is contractueel verplicht om vooraf te melden dat hij gebruik wil maken van onderaannemers. Noodzakelijke gegevens:

 • naam
 • adres
 • postcode, stad
 • land
 • B.T.W.-nummer
 • bankrekeningnummer
 • contactpersoon en contactgegevens
 • een kopie van het VCA/SCC-certificaat of een gelijkwaardig attest

De hoofdaannemer voert deze gegevens (na inloggen) in op "Mijn portaal" - "Beheer bedrijf" - "Beheer onderaannemers".

 

Formaliteiten bij aankomst

Bij je aankomst controleren we de gegevens van de firma en de betrokken werknemers. Zijn de gegevens niet correct of onvolledig, dan moet de informatie worden aangevuld. Je wordt gevraagd om even te wachten.

Voor je aan de slag kan, willen we er zeker van zijn dat je de basisveiligheidsregels op ons bedrijf kent. Je krijgt daarom een veiligheidsfilm te zien, waarna je een elektronische test aflegt. Die is beschikbaar in zeven talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees en Pools.

Slaag je voor de e-test, dan nemen we een pasfoto van je en ontvang je een persoonlijke badge.