Veiligheidresultaten - ArcelorMittal Genk

De veiligheidsinspanningen van ArcelorMittal Genk werpen hun vruchten af.

Met een frequentiecijfer van 4,8 scoorde ArcelorMittal Genk in 2013 op veiligheidsvlak 3,5 keer beter dan het Belgische industrieel gemiddelde. Het frequentiecijfer F is het aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.

Frequentiecijfer Veiligheid ArcelorMittal Genk

De werkelijke ernstgraad van de ongevallen ligt in ArcelorMittal Genk ongeveer 4 keer lager dan het Belgische industrieel gemiddelde. De werkelijke ernstgraad Ew is het aantal werkelijk verloren kalenderdagen ten gevolge van arbeidsongevallen per duizend gewerkte uren.

Werkelijke ernstgraad Veiligheid ArcelorMittal Genk