Journey to Zero

Journey to ZeroDe "Journey to Zero" of "de tocht naar nul dodelijke en ernstige ongevallen" is een belangrijk programma voor de ArcelorMittal-groep. Het geeft uiting aan een sterke verbintenis om in de verschillende vestigingen een doorbraak te realiseren in de voorkoming van ernstige arbeidsongevallen. De invoering van "Gouden Regels", die zogenaamde "grote risico’s" aanpakken, zal ons daarbij helpen.

De gouden regels zijn als "global standards" binnen ArcelorMittal wereldwijd ingevoerd en zijn dezelfde voor alle sites. De opvolging van het "Journey to Zero"-initiatief vraagt in elke site een aangepaste organisatie. Daarbij zullen we ook een beroep doen op de steun van alle leveranciers en contractanten. Ook jij kan een rol spelen in het voorkomen van ongevallen en in het streven naar uitmuntende gezondheids- en veiligheidsprestaties.Gouden Regels

 

We willen iedereen overtuigen van het nut van elke gouden regel en het belang om ze altijd "100% safe" toe te passen. We kunnen enkel slagen als iedereen zich engageert en meewerkt, ook jij dus.

Je positieve inzet is de garantie dat jijzelf, je collega’s en onze interne medewerkers elke dag veilig en gezond terug thuis komen.