Veiligheidsresultaten - ArcelorMittal Geel

De veiligheidsinspanningen van ArcelorMittal Geel werpen hun vruchten af.

Met een frequentiecijfer van 0 scoorde ArcelorMittal Geel in 2013 op veiligheidsvlak veel beter dan het Belgische industrieel gemiddelde. Het frequentiecijfer F is het aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.

Frequentiecijfer Veiligheid ArcelorMittal Geel

De werkelijke ernstgraad van de ongevallen ligt in ArcelorMittal Geel veel lager dan het Belgische industrieel gemiddelde. De werkelijke ernstgraad Ew is het aantal werkelijk verloren kalenderdagen ten gevolge van arbeidsongevallen per duizend gewerkte uren.

Werkelijke ernstgraad Veiligheid ArcelorMittal Geel