Veiligheid - ArcelorMittal Geel

Veiligheid is onze absolute topprioriteit. ArcelorMittal Geel hecht even veel belang aan jouw veiligheid als aan die van onze eigen medewerkers. Daarom is ons veiligheidsbeleid ook op jou van toepassing. In het kader van Journey to Zero willen we ook bij onze leveranciers en contractanten de risico’s op ernstige ongevallen zoveel mogelijk beperken. Veilig werken begint bij minimale inspanningen, namelijk altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die verplicht zijn bij de activiteiten die je uitvoert.

We vinden het ook belangrijk om je op de hoogte te brengen van ons beleid inzake middelengebruik, ons intern verkeersreglement en de procedures bij een evacuatie. Dat we op de goede weg zijn, bewijzen onze veiligheidsresultaten van de afgelopen jaren. ArcelorMittal Geel is veel veiliger dan het gemiddelde van de Belgische industrie.