Persoonlijke beschermingsmiddelen - ArcelorMittal Geel

Persoonlijke beschermingsmiddelenVeiligheidsinspanningen beginnen bij het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer je fabriekshallen, industriële gebouwen of werven betreedt, ben je verplicht om veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril en helm te dragen. Werkkledij met korte mouwen of een korte broek is verboden.

Bij specifieke werkzaamheden kunnen bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn. Dat kan blijken uit de resultaten van een risicoanalyse of aangegeven zijn door middel van waarschuwingsborden.

In het administratiegebouw ben je niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.