ADR-Transporten - ArcelorMittal Geel

Minimize
ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”.

Voor alle leveringen dien je je aan te melden op de burelen.